ຕິດຕໍ່ສອບຖາມຕະຫອດ 24 ຊົ່ວໂມງ
สมัคร Star Vegas ผ่านระบบอัตโมัติ

ສະໝັກຫຼິ້ນຄາສິໂນອອນລາຍ StarvegasGame

ສະໝັກຫຼິ້ນຄາສິໂນອອນລາຍ ພວກເຮົາຮັບປະກັນວ່າທ່ານຈະໄດ້ຮັບຄວາມສະບາຍໃຈຈາກບໍລິການຂອງພວກ ເຮົາ ເພາະແອັບຂອງພວກເຮົາໄດ້ຮັບການຢັ້ງຢືນມາດຕະຖານຈາກ World Gambling Association ມີຄວາມ ປອດໄພສູງ ສະໝັກງ່າຍບໍ່ຍ ່ງຍາກ ສາມາດຫຼິ້ນໄດ້ໃນສະມາດໂຟນທັ້ງລະບົບ android ແລະ iOS ບໍລິການຈາກ ທີມງານທີ່ມີປະສົບການ ພ້ອມປົກປ້ອງຮັບໃຊ້ທ່ານຕະຫອດ 24 ຊົ່ວໂມງ

ສະໝັກຫຼິ້ນຄາສິໂນອອນລາຍ

ຂັ້ນຕອນ ສະໝັ້ກຫຼິ້ນຄາສິໂນອອນລາຍ

1. ຕິດຕໍ່ເຮົາ ຜ່ານLine @168STARGAME ໄດ້ຕະຫອດ 24 ຊົ່ວໂມງ >> ຄລິກເລີຍ << ແລະແຈ້ງຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວ ດັ່ງນີ້ – ຊື່ແລະນາມສະກ ນ – ໝາຍເລກໂທລະສັບ – ໄອດີລາຍ – ຂໍ້ມູນບັນຊີທະນາຄານ (ບັນຊີທີ່ໃຊ້ຕ້ອງເປັນບັນຊີດຽວກັນ ທັ້ງຕອນຝາກແລະຕອນຖອນ)

2. ໂອນເງິນ, ລູກຄ້າຕ້ອງໃຊ້ບັນຊີຂອງຕົວເອງໃນການເຮັດລາຍການທ ກຄັ້ງ, ບໍ່ຮັບຝາກເງິນຜ່ານຕູ້ເງິນ ແລະ ເຄົາເຕີ້ ທະນາຄານ ທ ກກໍລະນີ ຫັງຈາກໂອນເງິນແລ້ວໃຫ້ສົ່ງຫັກຖານການໂອນມາຍັງ Line @168STARGAME

3. ຖ້າຮັບລະຫັດແອກເຄົາເພື່ອເຂົ້າຫຼິ້ນເກມ ພາຍໃນສິບນາທີ (ບາງໄລຍະເວລາທີ່ມີຜູ້ໃຊ້ບໍລິການເປັນຈຳນວນຫາຍ ອາດໃຊ້ເວລາ 15 – 20 ນາທີ)