ติดต่อสอบถาม ตลอด 24 ชั่วโมง

ตรวจหวย

ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล ตรวจหวยย้อนหลัง สถิติหวยย้อนหลัง

งวดวันที่ 1 เมษายน 2562

รางวัลที่ 1
109767

รางวัลเลขท้าย 2 ตัว
52

เลขหน้า 3 ตัว
959   888

เลขท้าย 3 ตัว
403   975

รางวัลที่ 1
724628

เลขหน้า 3 ตัว
148    883

เลขท้าย 3 ตัว
877    154

เลขท้าย 2 ตัว
64

รางวัลที่ 1
345650

เลขหน้า 3 ตัว
137    999

เลขท้าย 3 ตัว
830    837

เลขท้าย 2 ตัว
65

รางวัลที่ 1
074824

เลขหน้า 3 ตัว
881    910

เลขท้าย 3 ตัว
879    612

เลขท้าย 2 ตัว
56

รางวัลที่ 1
967134

เลขหน้า 3 ตัว
197    948

เลขท้าย 3 ตัว
643    779

เลขท้าย 2 ตัว
04

รางวัลที่ 1
197079

เลขหน้า 3 ตัว
206    412

เลขท้าย 3 ตัว
127    660

เลขท้าย 2 ตัว
65

รางวัลที่ 1
735867

เลขหน้า 3 ตัว
913    031

เลขท้าย 3 ตัว
701    884

เลขท้าย 2 ตัว
02

รางวัลที่ 1
356564

เลขหน้า 3 ตัว
480    948

เลขท้าย 3 ตัว
369    297

เลขท้าย 2 ตัว
62

รางวัลที่ 1
021840

เลขหน้า 3 ตัว
045    307

เลขท้าย 3 ตัว
988    561

เลขท้าย 2 ตัว
67

รางวัลที่ 1
989903

เลขหน้า 3 ตัว
930    471

เลขท้าย 3 ตัว
140    876

เลขท้าย 2 ตัว
16

รางวัลที่ 1
149840

เลขหน้า 3 ตัว
384    576

เลขท้าย 3 ตัว
509    046

เลขท้าย 2 ตัว
58

รางวัลที่ 1
200515

เลขหน้า 3 ตัว
392    186

เลขท้าย 3 ตัว
192    212

เลขท้าย 2 ตัว
93

รางวัลที่ 1
452643

เลขหน้า 3 ตัว
726    594

เลขท้าย 3 ตัว
810    561

เลขท้าย 2 ตัว
99

รางวัลที่ 1
149760

เลขหน้า 3 ตัว
539    323

เลขท้าย 3 ตัว
297    155

เลขท้าย 2 ตัว
79

รางวัลที่ 1
734510

เลขหน้า 3 ตัว
512   464

เลขท้าย 3 ตัว
202   097

เลขท้าย 2 ตัว
26

รางวัลที่ 1
586117

เลขหน้า 3 ตัว
607   340

เลขท้าย 3 ตัว
815   591

เลขท้าย 2 ตัว
10

รางวัลที่ 1
386620

เลขหน้า 3 ตัว
903   832

เลขท้าย 3 ตัว
549   726

เลขท้าย 2 ตัว
78

รางวัลที่ 1
1596324

เลขหน้า 3 ตัว
530   403

เลขท้าย 3 ตัว
362   138

เลขท้าย 2 ตัว
27

รางวัลที่ 1
963623

เลขหน้า 3 ตัว
429   901

เลขท้าย 3 ตัว
210   217

เลขท้าย 2 ตัว
83

รางวัลที่ 1
223131

เลขหน้า 3 ตัว
432   507

เลขท้าย 3 ตัว
132   868

เลขท้าย 2 ตัว
46

รางวัลที่ 1
988117

เลขหน้า 3 ตัว
310   553

เลขท้าย 3 ตัว
248   650

เลขท้าย 2 ตัว
95

รางวัลที่ 1
075629

เลขหน้า 3 ตัว
357   130

เลขท้าย 3 ตัว
506   047

เลขท้าย 2 ตัว
20

รางวัลที่ 1
248038

เลขหน้า 3 ตัว
527   980

เลขท้าย 3 ตัว
225   602

เลขท้าย 2 ตัว
85

รางวัลที่ 1
739229

เลขหน้า 3 ตัว
273   654

เลขท้าย 3 ตัว
076   526

เลขท้าย 2 ตัว
60

รางวัลที่ 1
412073

เลขหน้า 3 ตัว
131   787

เลขท้าย 3 ตัว
638   924

เลขท้าย 2 ตัว
85

รางวัลที่ 1
218559

เลขหน้า 3 ตัว
064   720

เลขท้าย 3 ตัว
205   489

เลขท้าย 2 ตัว
82

รางวัลที่ 1
759415

เลขหน้า 3 ตัว
318   870

เลขท้าย 3 ตัว
589   723

เลขท้าย 2 ตัว
29

รางวัลที่ 1
309915

เลขหน้า 3 ตัว
007   388

เลขท้าย 3 ตัว
230   748

เลขท้าย 2 ตัว
39

รางวัลที่ 1
026853

เลขหน้า 3 ตัว
106   947

เลขท้าย 3 ตัว
181   519

เลขท้าย 2 ตัว
31

รางวัลที่ 1
203823

เลขหน้า 3 ตัว
624   799

เลขท้าย 3 ตัว
236   397

เลขท้าย 2 ตัว
50

รางวัลที่ 1
911234

เลขหน้า 3 ตัว
495   373

เลขท้าย 3 ตัว
953   504

เลขท้าย 2 ตัว
98