ติดต่อสอบถาม ตลอด 24 ชั่วโมง
สมัคร Star Vegas ผ่านระบบอัตโมัติ

ตรวจหวย

ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล ตรวจหวยย้อนหลัง สถิติหวยย้อนหลัง

งวดวันที่ 1 ตุลาคม 2563

รางวัลที่ 1
837893

รางวัลเลขท้าย 2 ตัว
59

เลขหน้า 3 ตัว
757   594

เลขท้าย 3 ตัว
595   110

รางวัลที่ 1
244083

เลขหน้า 3 ตัว
127 220

เลขท้าย 3 ตัว
623 853

เลขท้าย 2 ตัว
57

รางวัลที่ 1
999997

เลขหน้า 3 ตัว
636 725

เลขท้าย 3 ตัว
342 957

เลขท้าย 2 ตัว
98

รางวัลที่ 1
945811

เลขหน้า 3 ตัว
712 614

เลขท้าย 3 ตัว
364 733

เลขท้าย 2 ตัว
88

รางวัลที่ 1
569391

เลขหน้า 3 ตัว
575 931

เลขท้าย 3 ตัว
578 809

เลขท้าย 2 ตัว
92

รางวัลที่ 1
873286

เลขหน้า 3 ตัว
510 533

เลขท้าย 3 ตัว
682 494

เลขท้าย 2 ตัว
53

รางวัลที่ 1
347258

เลขหน้า 3 ตัว
095 362

เลขท้าย 3 ตัว
094 307

เลขท้าย 2 ตัว
83

รางวัลที่ 1
516967

เลขหน้า 3 ตัว
876 882

เลขท้าย 3 ตัว
565 625

เลขท้าย 2 ตัว
64

รางวัลที่ 1
831567

เลขหน้า 3 ตัว
264 489

เลขท้าย 3 ตัว
562 582

เลขท้าย 2 ตัว
24

รางวัลที่ 1
051095

เลขหน้า 3 ตัว
285 430

เลขท้าย 3 ตัว
191 364

เลขท้าย 2 ตัว
22

รางวัลที่ 1
งดออกรางวัล

รางวัลที่ 1
503446

เลขหน้า 3 ตัว
258 726

เลขท้าย 3 ตัว
404 661

เลขท้าย 2 ตัว
77

รางวัลที่ 1
875938

เลขหน้า 3 ตัว
294 328

เลขท้าย 3 ตัว
597 780

เลขท้าย 2 ตัว
98

รางวัลที่ 1
781403

เลขหน้า 3 ตัว
515 952

เลขท้าย 3 ตัว
030 918

เลขท้าย 2 ตัว
94

รางวัลที่ 1
589227

เลขหน้า 3 ตัว
259 552

เลขท้าย 3 ตัว
375 927

เลขท้าย 2 ตัว
06

รางวัลที่ 1
491774

เลขหน้า 3 ตัว
004 132

เลขท้าย 3 ตัว
379 595

เลขท้าย 2 ตัว
68

รางวัลที่ 1
510541

เลขหน้า 3 ตัว
116 382

เลขท้าย 3 ตัว
140 250

เลขท้าย 2 ตัว
81

รางวัลที่ 1
529924

เลขหน้า 3 ตัว
043 138

เลขท้าย 3 ตัว
555 665

เลขท้าย 2 ตัว
97

รางวัลที่ 1
453522

เลขหน้า 3 ตัว
617 261

เลขท้าย 3 ตัว
457 013

เลขท้าย 2 ตัว
81

รางวัลที่ 1
17223

เลขหน้า 3 ตัว
164 640

เลขท้าย 3 ตัว
085 194

เลขท้าย 2 ตัว
32

รางวัลที่ 1
967375

เลขหน้า 3 ตัว
323 806

เลขท้าย 3 ตัว
021 206

เลขท้าย 2 ตัว
79

รางวัลที่ 1
812564

เลขหน้า 3 ตัว
255 625

เลขท้าย 3 ตัว
132 598

เลขท้าย 2 ตัว
15

รางวัลที่ 1
691197

เลขหน้า 3 ตัว
392 920

เลขท้าย 3 ตัว
606 797

เลขท้าย 2 ตัว
59

รางวัลที่ 1
340388

เลขหน้า 3 ตัว
947 733

เลขท้าย 3 ตัว
925 939

เลขท้าย 2 ตัว
85

รางวัลที่ 1
798787

เลขหน้า 3 ตัว
210 847

เลขท้าย 3 ตัว
274 439

เลขท้าย 2 ตัว
20

รางวัลที่ 1
775476

เลขหน้า 3 ตัว
149 912

เลขท้าย 3 ตัว
563 580

เลขท้าย 2 ตัว
89

รางวัลที่ 1
387006

เลขหน้า 3 ตัว
983 135

เลขท้าย 3 ตัว
795 562

เลขท้าย 2 ตัว
58

รางวัลที่ 1
369765

เลขหน้า 3 ตัว
901 355

เลขท้าย 3 ตัว
556 113

เลขท้าย 2 ตัว
88

รางวัลที่ 1
943647

เลขหน้า 3 ตัว
239    864

เลขท้าย 3 ตัว
006    375

เลขท้าย 2 ตัว
86

รางวัลที่ 1
174055

เลขหน้า 3 ตัว
625    884

เลขท้าย 3 ตัว
127    800

เลขท้าย 2 ตัว
29

รางวัลที่ 1
516461

เลขหน้า 3 ตัว
713    589

เลขท้าย 3 ตัว
560    215

เลขท้าย 2 ตัว
46

รางวัลที่ 1
962526

เลขหน้า 3 ตัว
669    949

เลขท้าย 3 ตัว
828    018

เลขท้าย 2 ตัว
71

รางวัลที่ 1
061324

เลขหน้า 3 ตัว
043    476

เลขท้าย 3 ตัว
699    374

เลขท้าย 2 ตัว
25

รางวัลที่ 1
570331

เลขหน้า 3 ตัว
512    930

เลขท้าย 3 ตัว
966    968

เลขท้าย 2 ตัว
23

รางวัลที่ 1
109767

เลขหน้า 3 ตัว
959    888

เลขท้าย 3 ตัว
403    975

เลขท้าย 2 ตัว
52

รางวัลที่ 1
724628

เลขหน้า 3 ตัว
148    883

เลขท้าย 3 ตัว
877    154

เลขท้าย 2 ตัว
64

รางวัลที่ 1
345650

เลขหน้า 3 ตัว
137    999

เลขท้าย 3 ตัว
830    837

เลขท้าย 2 ตัว
65

รางวัลที่ 1
074824

เลขหน้า 3 ตัว
881    910

เลขท้าย 3 ตัว
879    612

เลขท้าย 2 ตัว
56

รางวัลที่ 1
967134

เลขหน้า 3 ตัว
197    948

เลขท้าย 3 ตัว
643    779

เลขท้าย 2 ตัว
04

รางวัลที่ 1
197079

เลขหน้า 3 ตัว
206    412

เลขท้าย 3 ตัว
127    660

เลขท้าย 2 ตัว
65

รางวัลที่ 1
735867

เลขหน้า 3 ตัว
913    031

เลขท้าย 3 ตัว
701    884

เลขท้าย 2 ตัว
02